Juridisk information

Ansvar för innehållet

Marley Deutschland GmbH
Adolf-Oesterheld-Str. 28
D - 31515 Wunstorf

Telefon: (0 50 31) 53-0
Telefax: (0 50 31) 53-371

Internet: www.marley.de
E-post: info@marley.de

Verkställande direktör: Udo Heinemann
HRB 110009, Amtsgericht Hannover
Moms-ID-nummer: DE 811119134

Ansvarsfriskrivning & Copyright

Ansvar för innehållet

Innehållet på Marley Deutschland GmbHs webbsidor har skapats med största omsorg. För innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet kan vi dock inte påta oss något ansvar.

Som tjänsteleverantör är vi i enlighet med § 7 avs.1 TMG (tyska telemedialagen) ansvariga för innehållet på dessa sidor i enlighet med gällande lagar. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad extern information eller ta reda på omständigheter som tyder på en lagstridig aktivitet. Skyldigheten att avlägsna eller spärra utnyttjandet av information enligt gällande lagar påverkas inte av detta. Ett ansvar i detta avseende är dock möjligt först efter den tidpunkt då vi fått kännedom om en dylik lagöverträdelse. När en motsvarande lagöverträdelse kommer till vår kännedom tar vi omedelbart bort innehållet som avses.

Ansvar för länkar

Vårt utbud innehåller länkar till externa webbsidor från tredje part och vi kan inte påverka innehållet på dessa sidor. Därmed kan vi inte hållas ansvariga för innehållet på dessa webbsidor. För innehållet på de sidor vi länkar till är innehavaren av sidorna eller operatören ansvarig. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen avseende möjliga lagbrott. Vid tidpunkten för länkningen fanns det inget lagstridigt innehåll. Det kan inte krävas en permanent kontroll av innehållet på den sida vi länkar till utan konkreta exempel på lagbrott. Skulle vi få information om lagöverträdelser kommer länken omedelbart att avlägsnas.

Upphovsrätt

Det innehåll och de verk som operatören skapat på dessa sidor lyder under tysk upphovsrätt. Innehåll från tredje part erkänns som sådant. Kopiering, bearbetning, spridning och all form av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrätten tillåts endast efter skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdning från, och kopiering av denna sida är endast tillåtet för privatpersoner i icke-kommersiellt syfte.

Dataskydd

I den utsträckning personrelaterad information (t.ex. namn, adress eller e-postadress) behöver anges, sker detta om möjligt, alltid frivilligt. Användande av erbjudanden och tjänster görs i största möjligaste utsträckning utan att ange personrelaterade uppgifter.

Vi vill göra dig uppmärksam på att vid dataöverföringen på Internet (till exempel kommunikation per e-post) kan säkerhetsluckor uppstå. Ett fullständigt skydd mot åtkomst till uppgifter för tredje part är inte möjligt.

Vi förbjuder uttryckligen att tredje part använder publicerade kontaktuppgifter för översändelse av icke uttryckligen önskad reklam och informationsmaterial. Webboperatören förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder om oönskad reklam skickas, t.ex. i form av skräppost.

 

Tekniskt utförande

Marketing Factory Consulting GmbH
Marienstr. 14
D - 40212 Düsseldorf

Internet: www.marketing-factory.de


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: