DUO Luftutsugningssystem

Endast en väggenomföring för till och frånluft

DUO till- och frånluftssystem erbjuder den högsta fläkteffekten i ditt kök: Samtidigt som köksfläkten leder matlagningsos och lukter till utsidan via luftkanalen blir den förorenade luften utbytt mot ren luft. Endast lätt undertryck uppstår – den fulla effekten på köksfläkten förblir nästan oförändrad, eftersom frisk luft tillförs automatiskt. Fönster och dörrar kan förbli stängda.
Avsedd för anslutning till grundkanaler: 110 och 150. Med adapter till de flexibla slangarna Ø 100 och 125.

Inte avsedd att användas tillsammans med eldstäder med skorsten. Fråga din sotarmästare.

Och så här fungerar DUO:

Köksfläkt som inte är i drift: till- och frånluftsluckorna är stängda.

Köksfläkt i drift, fönster och dörrar stängda: Luftströmmen i köksfläkten öppnar frånluftsluckan. Det undertryck som uppstår i rummet öppnar tilluftsluckan och frisk luft strömmar in.

Köksfläkt i drift, fönster och dörrar stängda: Luftströmmen i köksfläkten öppnar frånluftsluckan. Tilluftsluckan förblir stängd medan frisk luft kommer in genom dörren.

DUO – Anslutningsmöjligheter

Grundkanaler: 150|53, 150|70, 150|80 (i mm)
Luftningsslangar: 125 mm, 100 mm

Grundkanaler (i mm)
Direktanslutning till köksfläkten
Luftningsslangar

Fördelar Marley Grundkanalsystem

  • Strömningsbefordrande genomskärning
  • Brandsäker enligt DIN 4102/B1
  • Enkel installation

MED SÄKERHET

Brandskydd i kök – ett "hett" tema - Marley plankanaler är brandsäkra och certifierade enligt DIN 4102-B1

 

MONTERINGSBILDER REKTANGULÄRKANAL

Det kan alla: Anslut din fläktkåpa själv till plankanalen och transportera bort os och ånga från köket.

 

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: