Montering på trädgårdsskjul

1. Fäst rännhållarna på cirka 50 cm avstånd. Fallhöjd: per löpmeter takränna 2-3 mm.

2. Såga av gesimstakrännan till rätt längd med en metallsåg.

3. Borra hålet för avloppet med en borrmaskin.

4. Limma rännstödet med Marley speciallim.

5. Fäst rännstödet över den bakre kanten och den främre välvningen.

Limma ihop rännstödet med gesimsrännan.

6. Rengör ändstycket och limma.

7. Så här sammankopplas 2 gesimsrännor med hjälp av en kopplingsdel.

Rännändarna limmas i kopplingsdelen.

8. Vid större taköverhäng fästs 2 bågar med motsvarande stuprörsdel.

9. Klart! Den perfekta takdräneringen för ditt trädgårdsskjul - gesimsränna RG 70 med stuprör DN 53.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: