Marley Frågor och Svar

Vanliga frågor

Välkommen till rådgivningsdelen på Marleys hemsida. Här hittar du svar, förklaringar och information gällande vanliga frågor.

Välj först ett ämne som du vill veta mer om:

Varför krävs det rengöringsmedel vid limning av Duplex och gesimstakrännor?

Rengöringsmedlet är inte avsett att avlägsna smuts, utan att hålla de ytor som ska limmas fettfria. På detta sätt kan takrännelimmet lättare tränga in i konstmaterialet och uppnå optimal limning (kallsvetsning) mellan takrännan och förbindelsedelen.


Finns reduceringsstycken för stuprör?

Nej, stuprörets storlek (liksom takrännans storlek) anpassas efter takytan och därför är det inte nödvändigt att minska eller utvidga ett stuprör.


Går det att måla Marley takrännor?

Ja, takrännorna kan målas med till exempel Dulux matt- eller blankfärg. Först måste rännorna grundmålas. Tillverkarens rekommendationer måste alltid följas. Du kan dock bespara dig detta arbete och köpa Marleys färdigmålade takrännor.


Finns det ytter- och innerhörn med olika gradtal för exempelvis burspråk, takkupor eller åttakantiga trägårdsskjul i Marleys sortiment?

Specialhörn med olika gradtal (> 90°) finns för alla Marleys takrännor. Man bör också ta hänsyn till vinkeln på taklutningen.


Varför har Marleys vikdörrar ingen golvskena?

Eftersom Marley medvetet har avstått från sådana "snubbelfällor". Dessutom är dörrarna från Marley så tekniskt avancerade att en golvtröskel inte innebär en förbättring i funktionen.Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: