Garanti takrännor

Ny och unik: 10 års garanti för takrännor

Vi ger dig dagligen bevis på den höga kvaliteten på våra produkter och det väl avvägda förhållandet mellan pris och kvalitet. Vi lämnar från och med nu 

10 års garanti på alla takrännor av plast från Marley 

Denna garanti är unik och baserar sig på den långa erfarenhet som vi, i egenskap av marknadsledare på takrännor av plast, har byggt upp vid tillverkningen och bearbetningen av högvärdiga konstmaterial.

Garantivillkor för takränneprodukter

Marley Deutschland GmbH garanterar märkta takränneprodukter i tio år. Garantin tar sig följande uttryck:

  1. Takränneprodukterna från Marley Deutschland GmbH tillverkas efter de senaste metoderna. Tillverkningen av takrännor underkastas stränga kvalitetskontroller och endast högvärdiga material används. Vi garanterar därför att dessa takrännor består av slagtåligt, högvärdigt konstmaterial, och besitter en hög väder-, UV-, och temperaturbeständighet samt en optimal formstabilitet och passtabilitet. En enkel och säker klickmontering med kontrollerad expansionsutjämning för halvrunda takpannor ingår. Andra egenskaper garanteras ej.
  2. Trots att det rör sig om slitstarka kvalitetsprodukter kan det med dagens teknik förekomma färgförändringar vid vissa väderlekstyper och därmed omfattas färgbeständighet inte av garantin.
  3. Takrännegarantin förutsätter fackmannamässig dragning och installation, korrekt behandling, regelbundet underhåll och val av lämpliga produkter för omgivningarna i fråga. Bearbetnings- och monteringsanvisningar måste alltid observeras och följas. Otillåtna ändringar gör att garantin förfaller.
  4. Garantin omfattar alla brister som bevisligen kan härledas till fel på material och tillverkning. Brister ska åtgärdas av Marley Deutschland GmbH som antingen kan besluta om att reparera eller byta ut produkterna utan kostnad. Ersättningen gäller endast en liknande produkt eller en produkt i samma prisklass.
  5. De lagstadgade garantirättigheterna förblir gällande. Skulle den garantin som försträcks av Marley Deutschland GmbH överstiga den lagstadgade garantin, ska garantin inte gälla poster som täcks av lagstadgade garantianspråk, och speciellt inte förpliktelse till skadeersättning eller övertagande av nödvändiga transport-, väg-, arbetskostnader eller liknande.
  6. Garantin gäller i tio år efter inköpsdatum. Garantin gäller bara vid uppvisande av originalräkning eller kassakvitton (med information om inköpsdatum och namn på återförsäljaren) tillsammans med den defekta produkten. Fastställda brister ska omedelbart reklameras till Marley Deutschland GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 28, 31515 Wunstorf.

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: