Garanti Vikdörrar

Garantivillkor för vikdörrar

Marley Deutschland GmbH lämnar tio års garanti på märkta vikdörrar. Garantin grundar sig på följande garantivillkor:

 

  1. Marley Deutschland GmbH garanterar att vikdörrarna är tillverkade av högvärdiga material och är underkastade stränga kvalitetskrav. Vi garanterar därför att den inköpta vikdörren ska behålla sin funktion i minst tio år.
  2. Den föreliggande garantin gäller endast för nytillverkade vikdörrar som inköpts från Marley Deutschland GmbH eller från en auktoriserad handlare och som används på avsett, brukligt sätt i en bostadssituation. Garantin förutsätter installation på kompetent sätt i enlighet med den bifogade bruksanvisningen, samt med nödvändig skötsel och underhåll. Garantin gäller ej vid kommersiellt eller offentligt bruk eller vid användning på felaktigt sätt eller vid installation utomhus. Otillåtna ändringar, tekniska ändringar eller målning med färg, lack eller liknande ogiltigförklarar också garantin.
  3. Garantin omfattar alla brister som bevisligen kan härledas till fel på material och tillverkning. Brister ska åtgärdas av Marley Deutschland GmbH, som antingen kan besluta att reparera eller byta ut produkterna utan kostnad. Ersättningen gäller endast en liknande produkt eller en produkt i samma prisklass.
  4. De lagstadgade garantirättigheterna förblir gällande. Skulle den garanti som försträcks av Marley Deutschland GmbH vara mer omfattande än den lagstadgade garantin, ska garantin inte gälla poster som täcks av lagstadgade garantianspråk, och speciellt inte förpliktelse till skadeersättning eller övertagande av nödvändiga transport-, väg-, arbetskostnader eller liknande.
  5. Garantin gäller i tio år från inköpsdatum. Garantin gäller bara vid uppvisande av originalräkning eller kassakvitton (med information om inköpsdatum och namn på återförsäljaren) tillsammans med den defekta produkten. Fastställda brister ska omedelbart reklameras till Marley Deutschland GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 28, 31515 Wunstorf.

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: