Dataskydd

Ansvarsfriskrivning & Copyright

Ansvar för innehållet

Innehållet på Marley Deutschland GmbHs webbsidor har skapats med största omsorg. För innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet kan vi dock inte påta oss något ansvar.

Som tjänsteleverantör är vi i enlighet med § 7 avs.1 TMG (tyska telemedialagen) ansvariga för innehållet på dessa sidor i enlighet med gällande lagar. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad extern information eller ta reda på omständigheter som tyder på en lagstridig aktivitet. Skyldigheten att avlägsna eller spärra utnyttjandet av information enligt gällande lagar påverkas inte av detta. Ett ansvar i detta avseende är dock möjligt först efter den tidpunkt då vi fått kännedom om en dylik lagöverträdelse. När en motsvarande lagöverträdelse kommer till vår kännedom tar vi omedelbart bort innehållet som avses.

Ansvar för länkar

Vårt utbud innehåller länkar till externa webbsidor från tredje part och vi kan inte påverka innehållet på dessa sidor. Därmed kan vi inte hållas ansvariga för innehållet på dessa webbsidor. För innehållet på de sidor vi länkar till är innehavaren av sidorna eller operatören ansvarig. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen avseende möjliga lagbrott. Vid tidpunkten för länkningen fanns det inget lagstridigt innehåll. Det kan inte krävas en permanent kontroll av innehållet på den sida vi länkar till utan konkreta exempel på lagbrott. Skulle vi få information om lagöverträdelser kommer länken omedelbart att avlägsnas.

Upphovsrätt

Det innehåll och de verk som operatören skapat på dessa sidor lyder under tysk upphovsrätt. Innehåll från tredje part erkänns som sådant. Kopiering, bearbetning, spridning och all form av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrätten tillåts endast efter skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdning från, och kopiering av denna sida är endast tillåtet för privatpersoner i icke-kommersiellt syfte.

Dataskydd

I den utsträckning personrelaterad information (t.ex. namn, adress eller e-postadress) behöver anges, sker detta om möjligt, alltid frivilligt. Användande av erbjudanden och tjänster görs i största möjligaste utsträckning utan att ange personrelaterade uppgifter.

Vi vill göra dig uppmärksam på att vid dataöverföringen på Internet (till exempel kommunikation per e-post) kan säkerhetsluckor uppstå. Ett fullständigt skydd mot åtkomst till uppgifter för tredje part är inte möjligt.

Vi förbjuder uttryckligen att tredje part använder publicerade kontaktuppgifter för översändelse av icke uttryckligen önskad reklam och informationsmaterial. Webboperatören förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder om oönskad reklam skickas, t.ex. i form av skräppost.

Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalys tillhörande Google Inc. (“Google“). Google Analytics använder så kallade “cookies“, som sparas på din dator och som gör det möjligt för oss, att analysera din användning av webbsidan. Den information om din användning av denna webbsida, som nämnda cookie skapar, sänds i regel till och sparas på en server i USA , som ägs av Google. Vi hänvisar till, att man på denna webbsida kompletterat Google Analytics med koden “gat._anonymizeIp();“ för att anonymt kunna registrera IP-adresser (så kallad IP-masking). Detta innebär, att din IP-adress förkortas av Google när det gäller medlemsstater i Europeiska Unionen eller andra avtalsstater, som omfattas av avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information på uppdrag av ansvarig webbredaktör i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och tillhandahålla andra tjänster för webbsidans operatör kopplat till användningen av webbplatsen och Internet. Google kommer när det gäller Google Analytics inte att samköra IP-adressen från din webbläsare med andra uppgifter som Google innehar. Du kan förhindra att cookies sparas genom en motsvarande inställning i din webbläsare; vi vill dock betona, att det kan innebära att du då inte kan använda alla funktioner på vår webbplats fullt ut. Du kan därutöver förhindra registrering av de uppgifter i samband med användandet av webbsidan (inkl. din IP-adress) som nämnda cookies skapar och därmed undvika att Google bearbetar dessa data, genom att klicka på följande länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ladda ner och installera en tillgänglig plugin till din webbläsare.

Alternativt till add-on i webbläsare eller för webbläsare på bärbara apparater, vänligen klicka på denna länk, för att förhindra registrering genom Google Analytics på denna webbsida (opt out fungerar endast på denna webbläsare och endast för denna domän). Därvid sparas en opt-out-cookie på din dator. Raderar du dina cookies på denna webbläsare, måste du klicka på länken på nytt.

Närmare information om användarvillkoren och dataskydd hos Google Analytics finns på www.google.com/analytics/terms/de.html resp. på http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.

(Baserar på: www.datenschutzbeauftragter-info.de)


Download

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: