Anslutningsmöjligheter

Marley KG-kanalrör kan anslutas till rör av andra material via formgjutna rördelar.

KG-anslutning till järnmanschett med dubbelpackning

 1. Järnrörsmanschett
 2. Gummimanschetter + gummiring = dubbelpackning
 3. KG-rör

KG-anslutningsstycke till järnrörsstosen med dubbelpackning

 1. KG-rör
 2. KG-anslutningsstycke KGUG
 3. Gummimanschetter + gummiring = dubbelpackning
 4. Järnrörsstos

KG-anslutning till en stengodshylsa

 1. KG-rör
 2. KG-anslutningsstycke KGUSM
 3. Stengodsrörhylsa med packning

KG-anslutningsstycke till stosen på ett stengodsrör

 1. KG-rör
 2. KG-anslutningsstycke KGUS
 3. Stengodsrörsstos

Utbyte av defekta rördelar eller montering av extra rörförgrening (böjning i hylsområdet möjlig)

Steg 1 
Skär ur det defekta rörstycket (3).
Korta av KG-röret med motsvarande längd.

Steg 2
Dra av överskjutningshylsan (1), vrid röret i fråga i hylsområdet och montera KG-röret (2) med rullringen, böj tillbaka och skjut överskjutningshylsan (1) över stosen på KG-röret.


Fördelar med Marley KG

 • Anslutningsmöjligheter som passar perfekt
 • KG-avloppsrör och HT-rör kopplas direkt i varandra
 • Rörskarvar och formgjutna delar utrustade med tätningsringar
 • Säkerhet tack vare återflödesventiler

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: