Översikt inspektionsluckor

Som du kan se, ser du ingenting

Lätt och enkel inspektion

Vattenledningar, avstängningskranar, badkarsavlopp, spolcisterner och mycket annat installeras idag vanligtvis "bakom väggen". För kontrolländamål eller för att lätt komma åt installationen vid tekniska problem krävs en inspektionslucka. Kakelramar, inspektionsluckor och eldstadsluckor från Marley är den idealiska lösningen – vid montering i massiva väggar eller gipsväggar, i badkarsstativ av härdat skum eller cellbetong, i gipsskivor, fiber- och spånplattor, ...

 

Marley kakelramar är tack vare sin särskilda konstruktion så gott som osynliga, ändå är alla installationer mycket lättillgängliga.

Marley inspektionsluckor anpassar sig med sina högvärdiga ytor, moderna konturer och låga bygghöjd diskret till alla omgivningar.

Marley eldstadsluckor utmärker sig genom det högvärdiga materialet, är försedda med testcertifikat och underkastas regelbundna kvalitetskontroller.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: