Apparaten i detalj/Tekniska data

Keramiska element (värmeväxlare)

Tack vare den särskilt stora yta som keramikelementets bikakestruktur har kan på kort tid mycket värme avges resp. tas upp av den luft som strömmar igenom.

Fjärrkontroll

  • Inställbara fläkthastigheter
  • TILL- /FRÅN-knapp
  • Sommarläge

* tekniska ändringar förbehålls


Fördelar med Marleys Friskluft-värmeväxlare

  • Absolut nödvändig för värmeisolerade hus - energibesparing genom kontrollerad ventilationl
  • Kontinuerlig ventilation i vardags- och sovrum osv.
  • skyddar hälsa och byggnadens material - ingen fukt, ingen mögel
  • Kondensvatten bildas inte!

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: