Funktionssätt

Stand alone-drift

Varm, förbrukad luft transporteras ut under 70 sekunder och värmer därvid upp keramikelementet. Därefter ändrar apparaten transportriktningen: Nu strömmar frisk luft utifrån in i rummet och värms därvid upp av den värme som lagrats i keramikelementet.

Dialog-drift

Medan en apparat ser till att tilluft kommer in, transporterar den andra apparaten ut den varma, förbrukade luften. Därvid sparas den förbrukade luftens värmeenergi i keramikelementet. Efter 70 sekunder ändrar fläktarna sin transportriktning. Båda apparaterna kommunicerar via radiolänk med varandra.

Marley fördelar:

  • Tack vare den särskilt stora yta som keramikelementets bikakestruktur har kan på kort tid mycket värme avges resp. tas upp av den luft som strömmar igenom.
  • När värmen tas bort från den förbrukade frånluften uppstår kondensvatten i apparaten. Detta kondensvatten måste inte ledas bort – som hos vanliga värmeväxlare – utan tas upp av den friskluft som värms upp efter omvändningen av transportriktningen. Särskilt på vintern undviker man på detta sätt, att luften inomhus blir för torr och därmed garanteras ett bra rumsklimat.

Fördelar med Marleys Friskluft-värmeväxlare

  • Absolut nödvändig för värmeisolerade hus - energibesparing genom kontrollerad ventilationl
  • Kontinuerlig ventilation i vardags- och sovrum osv.
  • skyddar hälsa och byggnadens material - ingen fukt, ingen mögel
  • Kondensvatten bildas inte!

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: