Montering och underhåll

Här hittar du den utförliga monteringsanvisningen för  Marley Friskluft-värmeväxlare, som följer med varje enhet.

Enkelt underhåll:

Enhetens underhåll som är nödvändig 2 gånger per år är enkel att utföra.

Alla komponenter som ska rengöras är lätta att komma åt från insidan. Detaljer finns i Monteringsanvisningen.


Fördelar med Marleys Friskluft-värmeväxlare

  • Absolut nödvändig för värmeisolerade hus - energibesparing genom kontrollerad ventilationl
  • Kontinuerlig ventilation i vardags- och sovrum osv.
  • skyddar hälsa och byggnadens material - ingen fukt, ingen mögel
  • Kondensvatten bildas inte!

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: