Uppkomst av mögel

Så att vi inte tappar andan

Större delen av våra liv tillbringar vi i slutna rum. Ofta med moderna, värmeisolerande fönster som i princip stänger ute all frisk luft. Med varje andetag andas vi in syre och andas ut fukt, och därutöver belastar vi rumsluften med koldioxid och kväveoxider från färg och hygienprodukter.

För att vi inte ska börja kippa efter luft eller skadliga mögelsvampar ska börja växa på väggarna med den stigande luftfuktigheten är det mycket viktigt att ventilera regelbundet. Mögel angriper med tiden husets stomme och tar sig in i luftvägarna och angriper vår hälsa. Den som tror att man kan komma till rätta med den använda, unkna luften bara genom att öppna fönstret kastar bokstavligt talat ut sina pengar genom fönstret. Synd på den dyra, uppvärmda luften.

Vattenånga och fuktighet slår ner som imma och kondensering på kalla ytor. Den relativa luftfuktigheten i rummet bör ligga på under 70 %. Det är bra för våra luftvägar och förebygger mögelbildning.

Fuktälskande mögel är mer än ett skönhetsfel: Det äventyrar stommen på huset och hälsan.


Marley luftningsteknik - fördelar

Fläktar

 • Modern design
 • Ekonomisk drift
 • Lätt att montera, lätt att rengöra

Rör och kanaler

 • Strömningsbefordrande genomskärning
 • Svårantändliga enligt DIN 4102/B1
 • Enkel installation
 • Väggenomföringar:
  - UV-beständiga
  - För väggtjocklekar upp till 480 mm

Galler

 • UV-beständiga
 • Modern design

PROFFSTIPS LUFTNINGSTEKNIK

Hur fungerar egentligen..., hur gör man..., vad måste beaktas när...tips av experter, till alla, som vill veta allt exakt!

 

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: