Brandskydd i köket

med säkerhet...

Brandskydd är ett i ordets rätta bemärkelse hett och viktigt tema, som ofta sätter hemmafixaren i oväntade situationer - till exempel i köket. För det är något som många inte vet: frånluftsledningar från köksfläktar kan vara väldigt farliga vid brand.

Därför rekommenderar länderna i sina riktlinjer i byggförordningarna brandskyddsklass B1 eller B2 (t ex NbauO § 39) vid användandet av brännbara ledningar: De delar som till största delen består av konstmaterial ska vara brandsäkra, så att elden hejdas om brand skulle utbryta.

Brandsäkra rektangulärkanaler

Marleys rektangulärkanalsystem uppfyller detta krav.  Materialprovanstaltens (i Tyskland) tillstånd är ett belägg för dess säkerhet. Kanalerna tillverkas av kadmiumfritt och slagtåligt konstmaterial och är brandsäkra.

Om brand på spisen utbryter, till exempel genom olja som börjar brinna i stekpannan, eller en kortslutning, så kan köksfläktens frånluftsledningar och rektangulärkanaler fungera som en tändstubin och leda elden genom våningen. Fettavlagringarna i kanalerna utgör en lättantändlig beläggning, som i kombination med brännbara frånluftskanaler kan vara förödande.

När du köper en frånluftsledning, var alltid uppmärksam på "svårantändlighetssymbolen" och brandklass DIN 4102-B1!

Däremot finns det många byggdelar i byggvaruhusen som består av lättantändligt material (polystyren) och som underlättar för elden att sprida sig vid brand.


Fördelar med Marleys rör och kanaler

  • Strömningsbefordrande genomskärning
  • Svårantändliga enligt DIN 4102/B1
  • Enkel Installation
  • Väggenomföringar:
    - UV-beständiga
    - För väggtjocklekar upp till 480 mm

MED SÄKERHET

Brandskydd i kök – ett "hett" tema - Marley plankanaler är brandsäkra och certifierade enligt DIN 4102-B1

 

MONTERINGSBILDER REKTANGULÄRKANAL

Det kan alla: Anslut din fläktkåpa själv till plankanalen och transportera bort os och ånga från köket.

 

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: