Halvrunda RG 75

Proffsrännan för små takytor

För takytor på upp till 25 m² yta – t.ex. carports, garage och balkonger, trädgårdsskjul, friggebodar och sommarstugor.

Tydlig formgivning 

  • Stöd, anslutningskomponenter och hörn med tätning på insidan
  • Stuprännesystem med mjuka övergångar

Elegant Design

  • Passar med halvrunda takrännor

Enkelt klicksystem 

  • Utan limning och med kontrollerad expansionsutjämning tack vare spont- och notsystem.

Spont- och notsystem

I en utskärning (not) i bakkanten på takrännan hakar en motsvarande framskjutande del (spont) i på förbindingsdelen. Innanför detta område begränsas expansionen i takrännan vid temperatursvängningar och utbuktning förhindras och delarna kan inte åka isär.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: