Montering RG 75

Med rännhållarna fästs takrännan på bjälkarna eller takfotsbrädan med ett avstånd på 50 cm. Takrännan ska ha en fallhöjd på 2-3 mm per löpmeter för att vattnet säkert ska rinna bort.

Spänn fast ett riktsnöre på den högsta och nedersta punkten på rännhållarna från den första till den sista rännhållaren.

Testa fallhöjden en gång till med ett vattenpass.

Se till att de övriga rännhållarna är i linje med riktsnöret.

Såga av takrännan till rätt längd och lägg den i rännhållarna.

Ändbiten skjuts fast på ändan på takrännan – passar både på vänster- och högerända med inte på nedåtstosen.

För att kunna installera takrännestosen skjuts takrännan genom stosen, hålet för stosen ritas ut och sedan sågas det ut med en fintandad såg.

För alla sågarbeten gäller: Kanterna måste noga filas ned.

Rännstosen hängs fast på baksidan av rännan och den främre kanten.

Kopplingsdelen installeras över den bakre och den främre kanten.

Observera markeringen - Klicksystemet (spont och not)!

Om det inte går att montera ett stuprör rekommenderar vi att du installerar en regnvattenpip.

Vattenklaffen är idealisk för att spara gratis regnvatten i en tunna och använda till att vattna trädgården.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: