Montering takränna

Avstånd mellan rännjärnen 50 till 70 cm. Såga skåror i den första taklisten i samma bredd som rännan, mejsla ut skårorna, så att järnen lätt kan sättas i taklisten.

Placera det första rännjärnet vid takpannan: Framkanten på takpannan måste sticka ut i rännan med ⅓. Installera det sista rännjärnet med två till tre centimeters fallhöjd per 10 m.

Spänn ett snöre på den högsta och nedersta punkten av rännjärnet från det första till det sista rännjärnet.

Kontrollera fallhöjden med snöret. På    10 m takränna ska man räkna med en fallhöjd på 2 till 3 cm.

Anpassa alla de andra rännjärnen efter detta riktsnöre, mät ut hur mycket de olika rännjärnen ska böjas och rita ut på rännjärnen.

Innan de kan sättas fast måste rännjärnen böjas. Böjningen går lättast med en stor kniptång enligt bilden eller ett skruvstäd.

Fäst rännjärnen i utskärningarna på bjälken med spaxskruvar eller liknande spikar.

Såga av takrännan i lämpliga längder med en metallsåg och lägg i rännjärnen. Ändbiten sätter du lätt fast.

Montera avloppet, bestäm exakt plats för avloppet och mät ut den exakta fördjupningen för vattenavloppet.

Det går snabbt och smidigt att såga ut nedrinningshålet med en hålsågstillsats eller en fintandad såg.

Fila ned sågkanterna och häng rännstosen över den bakre kanten och tryck fast den på den främre kanten.

Rännorna sätts ihop med en förbindelseskena. Det korrekta avståndet mellan rännändarna avgörs av markeringarna på förbindelseskenan.

Förbindelseskenan hängs över den bakre kanten och trycks fast på den främre kanten. Observera markeringen – Klicksystemet (spont och not)!

Takfotsband erbjuder ett extra skydd mot regnvatten och drivsnö. De hängs i kanten på takrännan och spikas fast med pappstift var 30 cm på läkten. Takfotsband ska läggas med en överlappning på minst 4 cm.

Tips: För att det ska gå att hänga takfotsband längs hela längden på rännan på den bakre kanten måste järnen på rännjärnen kortas av med en plåtsax!

Den färdiga takrännan bildar en visuellt tilltalande avslutning på taket och skyddar väggar och grund mot fuktighet.

Fastsättning av rännan:

För att Marleys klicksystem ska fungera måste varje ränna sättas fast i mitten. Beroende på vilken fästningsanordning du väljer, görs detta antingen med en skruv som skruvas i rännan via konstmaterialhållaren (bild till vänster), eller genom att skära in i den bakre kanten och böja järnet på rännjärnet in i utskärningen (bilder i mitten och till höger).


  • Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

    Marley Deutschland

    Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: