Stuprörsystem

Så här fungerar det: Stuprännesystem DN 105/90/75/53

Regnvattnet leds från takrännan till regnvattenkanalen eller in i en brunn via stuprörsystemet. Vid monteringen av stuprörsystemet sticks de olika delarna in i varandra. Genom mjuka skarvar får stuprörsystemet ett särskilt anspråksfullt utseende.

Sätt en båge på stosen och mät avståndet till motbågen. Kom ihåg istickslängden på 4 cm och avståndet till husväggen. Vid smalare taköverhäng kopplar man samman 2 bågar med bågförbindelsen.

Marleys stuprör går lätt och enkelt att såga isär med hjälp av en fintandad såg. Tips: För att få en jämn snittyta ska man använda en geringslåda.

Fila rent snittytorna på stupröret. När det gäller installation av Marleys regnsamlare kan kapaciteten höjas avsevärt på detta sätt.

De olika delarna av stuprännesystemet kan nu sättas samman. Tack vare djupet på isticksdelarna behövs ingen tätning.

Rören sätts fast med hjälp av rörklammer som fästs på husväggen med dymlingar. Skillnader görs mellan ”fästklammer” och ”lösklammer”.

Stupröret säkras på övre änden med hjälp av en "fast hållare". Därvid monteras endast ögleskruven mellan rörhållarens skarvar. Därigenom kan stupröret fixeras på detta ställe. Avståndet mellan hållarna: 2,00 till 2,50 m.

Med en "lös hållare" styrs stupröret på mitten eller längst ned. Därvid monteras ögleskruven och brickan mellan rörhållarens skarvar. På detta sätt kan röret röra sig i hållaren och jämna ut ändringar i längdriktning som förorsakas av temperaturväxlingar.

Stuprören kopplas med en separat hylsa. Stuprörsändan leds till regnvattenkanalen med hjälp av ett Marley KG-rör eller också slutar det i ett regnavlopp.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: