Specialhörn

Specialbeställning: Specialhörn för takrännor från Marley

Jämna specialhörn

Används till exempel på balkonger eller utbyggnader med platt tak som inte är rätvinkliga.

Ytterhörn

Specialhörn med extra lutning

Används till exempel vid vindskupor eller utbyggnader med sneda tak som inte har några räta ytor.

Ytterhörn

Nytt i sortimentet: 135°-hörn för paviljong med 8 hörn i RG 100/125!Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: