Marley Frågor och Svar

Vanliga frågor

Välkommen till rådgivningsdelen på Marleys hemsida. Här hittar du svar, förklaringar och information gällande vanliga frågor.

Välj först ett ämne som du vill veta mer om:

Kan HT-rör limmas?

HT-rör består av PP (Polypropen), och denna plast går inte att limma så att det håller.


För vilken typ av avlopp är återflödeslås avsedda?

Enkla och dubbla återflödeslås får endast sättas in i ledningar med fekalfritt avloppsvatten.


Vilka är fördelarna med Marley rörluftare

Marley rörluftare står för en utjämning av trycket i avloppsledningssystemet vid undertryck, och förhindrar på det sättet att sifoner och luktlås sugs tomma. I trycklöst tillstånd är rörluftaren stängd och tät. Inget buller! I ett enfamiljshus måste minst en luftningsledning dras över taket! Vakuumventilen får inte ersätta huvudluftningen över taket!


Vilka avloppsledningar kan jag dra?

KG-rör (kanalgrundledning, orange färg) får endast läggas i jorden och den minsta diametern är DN 110. HT-rör (hög temperatur, grå färg) är endast tillåtna för avloppsledningar i byggnader.


Av vilken orsak bör jag undvika att använda DUO – frånlufts- och tilluftssystem om jag har en öppen spis?

Om man har en öppen spis som körs samtidigt som en köksfläkt kan det hända att koldioxid och kolmonoxid sugs in. För att undvika detta måste en sotarmästare rådfrågas om vilka säkerhetsanordningar som krävs. Vid bruk av DUO – frånlufts- och tilluftssystem uppstår ett litet undertryck i rummet eftersom tilluftsluckan inte öppnas förrän då. Eftersom mycket beror på hur ett visst rum ser ut och vi inte känner till det kan endast sotarmästaren ge besked om vad som krävs för att allt ska vara säkert.


På vilket sätt kan jag bäst förlänga frånluftsledningen från en torktumlare?

Flexslangen med fjädertrådspiral är det mest prisvärda alternativet, men den har det högsta motståndet. Det optimala är en förlängning med HT-rör eftersom HT-rör är avsedda för de höga temperaturer på ca.90 °C som torktumlare avger.


När frånluftsledningen från köksfläkten leds genom en kall vind uppstår kondenseringsvatten. Hur kan man reducera den stora mängden kondenseringsvatten?

Varm luft kan ta upp en stor mängd vatten och transportera bort den och därför bör den varma luften kylas ned så sent som möjligt. Detta kan uppnås genom bra isolering. Den frånluftsledning som går genom vinden bör vara isolerad med minst 10 cm mineralull.Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: