Marley Frågor och Svar

Vanliga frågor

Välkommen till rådgivningsdelen på Marleys hemsida. Här hittar du svar, förklaringar och information gällande vanliga frågor.

Välj först ett ämne som du vill veta mer om:

Hur varm får frånluften vara som mest?

Temperaturen får högst vara 40 °C när det gäller rörmonterade fläktar (MW … E) och 45 °C för övriga serier. Fläktarna är avsedda för vanliga rum och får inte byggas in i ugnar eller bastuutrymmen.


Hur länge är lamellerna öppna när det gäller MT-fläktarna?

Öppning och stängning av lamellerna sker med fördröjning via en termobrytare och varar i cirka 45-60 sekunder.


Kan man använda en knapp?

En tryckknapp släpper bara fram strömmen under tiden man trycker ner knappen. Fläkten fungerar därför bara om knappen är nertryckt. Vi rekommenderar att man bygger in en strömbrytare istället för en knapp. Om man kör med en knapp kan det hända att en fläkt med en inbyggd eftereffekt inte uppnår denna eftereffekttid eftersom nedtryckningstiden är för kort.


Hur ansluts fläktarna? Hur många kabeltrådar måste det finnas i kablarna?

Ett kopplingsschema medföljer varje fläkt, där även kabeldiametern står angiven. På en fläkt med eftereffekt måste man använda en kabel med minst 4 trådar. Fläkten drivs med brytström, en kontinuerlig ström krävs för eftereffekten och neutralläge, jordning är inte nödvändigt för de första fläktarna (se kopplingsschema). Observera: Installation ska utföras av en fackman.


Vad innebär dubbel skyddsisolering och vilka fördelar har det för kunderna?

Det innebär att fläktarna i serierna MT…, MF… och MR … (förutom MF 150) är skyddade mot vattenstänk (IP 24) och vattenstrålar (IP 25) (för privat bruk), se tekniska underlag och installationsanvisningar. Fläktarna får byggas in direkt i skyddsområde 1, inuti en duschkabin.


Kan täckningsvinkeln ställas in på rörelsesensorn?

Täckningsvinkeln på rörelsesensorn går inte att ställa in. Vid inbyggnad på cirka 2 m höjd läser rörelsesensorn av ett område på cirka 4 m framåt och 60 grader åt båda sidorna. Täckningsvinkeln är droppformad och har en vinkel av 30 grader snett nedåt och uppåt.


Har alla fläktar i MT-serien en kontrollampa?

Med undantag för MT 100 VBN har alla MT-fläktar en kontrollampa. När det gäller MT100 VBN är den utrustad med en fotocell som läser av rörelse.Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: