Marley Frågor och Svar

Vanliga frågor

Välkommen till rådgivningsdelen på Marleys hemsida. Här hittar du svar, förklaringar och information gällande vanliga frågor.

Välj först ett ämne som du vill veta mer om:

Fördröjer MWK – AN-modulen starten av luftaren?

Nej, AN-modulen aktiverar eftereffekten på luftaren. Luftaren går på omedelbart när ljusknappen eller fjärrströmbrytaren sätts på. Om luftaren är på i mindre än 2 minuter, går den så länge den är påsatt. Om luftaren är påsatt i längre än 2 minuter, går den så länge den är påsatt plus eftereffekttiden.


Hur många ledningar behöver man för att ansluta en fläkt med eftereffektrelä?

För att kunna driva en fläkt med eftereffektrelä krävs förutom fasen (ansluten) och neutralledaren, ytterligare en kontinuerlig fas.


Kan MF100 VFN endast sättas på när fläkten står på automatisk drift?

Ja, då räcker det om kontinuerlig ström går in i terminal L och att neutral är ansluten till terminal N.


Kan Marley-fläktar cirkulera luften över ca 8-10 meter eller genom flera våningar?

Ja, men för detta krävs radialfläktarna MR 100 U eller MR 100 AFN. Endast radialfläktar har den höga kapacitet som krävs för sådana. För att minska kapacitetsförlust måste glatta rörledningar utan bågar eller vinklar användas vid sådan installation.


Vad innebär terminalbeteckningarna på MT- och MF-fläktarna?

Terminalbeteckningarna betyder: L1 = Brytström är den ström som kommer från strömbrytaren och som sätter på och stänger av fläkten, N = Neutral, L = Kontinuerlig ström, fläktar med eftereffekt måste alltid ha en stadig spänning på 230 V på denna terminal. Jordning (kraftutjämning) krävs inte.


Fungerar Marley kontrollmodul bara med modulteknik-fläktarna eller med andra fläktar också?

Nej, på grund av de konstruktionstekniska egenskaper som ingår, fungerar kontrollmodulen endast med Marley modulteknik-fläktar (MW 100/125/150 B/V) och kan endast anslutas till dem.


Kan Marley dricksvattenledning anslutas direkt till en varmvattenberedare?

Ja, dricksvattenledningen kan anslutas direkt till en elektronisk, genomströmmande varmvattenberedare. Vid anslutning till en hydraulisk genomströmmande varmvattenberedare måste ett metallrör på minst en meter monteras mellan de två.Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: