Marley Frågor och Svar

Vanliga frågor

Välkommen till rådgivningsdelen på Marleys hemsida. Här hittar du svar, förklaringar och information gällande vanliga frågor.

Välj först ett ämne som du vill veta mer om:

Varför blir inte min kallvattensledning tät?

Röret måste skjutas genom tätningsringen (o-ring). Därvid måste ett tydligt motstånd övervinnas annars blir det inte tätt.


Hur monterar jag ner en vikdörr?

Ta en bred trä- eller plastkil och tryck in den mellan skenor och vägg eller dörrfoder, så att skenorna lätt kan bändas loss. Börja längst ner med den skena som ingår i förreglingen, fortsätt sedan på den motsatta sidan och slutligen den över glidskenan.


På fläkt MF 100 VFN reagerar inte fuktighetssensorn. Vad kan det bero på?

När fläkten installerades togs kontakten bort från sensorn.


Kan varvtalet på fläktarna minskas?

Vi rekommenderar inte att man ändrar på varvtalet, eftersom fläktens prestanda blir starkt reducerad.


Kan man minska diametern på en frånluftsledning till fläkten, exempelvis från DN 100 till DN 75?

Det rekommenderar vi inte eftersom rörmotståndet då ökas avsevärt. Frånluftsledningen ska alltid ha samma diameter som fläkten.


Kan fläktarna byggas in i taket?

I regel kan alla fläktar byggas in i taket eller väggen. När det gäller fläktar i serien MF måste stängningsklaffarna tas bort.


Kan jag också bygga in apparaten någonstans utomhus?

Marley-fläktarna är endast avsedda att installeras inomhus.


< Föregående 1 2 3 .... 7 Nästa >

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: