Husdränering

Goda råd för gott flöde

Säkerhetsöppning: Glöm inte ett nytt stigrör till inspektionsluckan när du planerar ditt projekt! Skulle du råka ut för problem kan du lätt och snabbt åtgärda det med Marley HTRE-rengöringsrör.

Fallhöjd: Innehållet i dessa föreskrifter kan bespara dig mycket trubbel – för om fallhöjden är för stor finns det en risk att vattnet river med sig en mängd fasta partiklar och stoppar igen avloppet. Det får inte hända! Därför ska även ledningarna till stuprännan byggas med en vinkel på 87°– med andra ord en fallhöjd på bara 3°! Detta gäller för grenrör med samma diameter och för minskade avledningar.

Och dessutom: Hylsan pekar alltid i den riktning som vattnet kommer från vid inbyggnaden! 

Avloppsrör ska alltid läggas med en lätt fallhöjd – på så sätt luftas röret tillräckligt och det bli mindre oljud

Längdutjämning: Viktigt att komma ihåg när du lägger ner HT-rör: Temperatursvängningar kan göra så att materialet expanderar. För att undvika att röret utsätts för spänningar behövs det lite spelrum. Det ordnas snabbt: Dra tillbaka röret cirka 1 cm efter det har satts in i hylsan. Det räcker!

Den som kortar av måste också fasa av

Vid tillverkning av HT- och KG-rör fasas ändarna något så att de går lättare att installera. Om du måste korta av ett rör med en såg blir installationen lättare om du filar ned änden något. Rören går sedan lätt att sätta ihop med hjälp av ett smörjmedel.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: