Projekt källarutbyggnad

Dragning av en HT-avloppsledning för tvättmaskin

Passa in HT-röret och rita ut rätt längd.

Såga av HT-röret med en såg och fila ned rörändarna (fasa ned).

Stryk på smörjmedel på rörändarna.

Fördela smörjmedlet jämnt.

Stick i rörändarna i hylsan på bågen. Kom ihåg eventuell expansion och dra därför samtidigt ut röret ytterligare 1 cm ur hylsan.

HT-rörledningen läggs i golvet.

Ljudisoleringsklämman skruvas fast.

Anslut HT-rörledningen försedd med ett luktlås för tvättmaskiner med avloppsslangen till tvättmaskinen.

Upp

Installation av New Generation måttbeställd vikdörr

Rita in avstånden mellan flänsarna och borra hålen.

Skruva fast flänsarna.

Stryk smörjmedel på glidmekanismen till lamellerna.

Trä på den övre glidskenan på glidmekanismen.

Tryck fast glidskenan och dörren på flänsen.

Montera handtaget.

Dörren i färdigbyggt tillstånd.

Upp

Avluftning av torktumlaren

Rörhållaren i plast skruvas fast.

Bågen sätts fast på rundröret och säkras med en 50 mm bred tejp.

Hylsorna säkras på liknande sätt.

Bilden visar den färdigmonterade avluftsledningen.

Teleskopkanal med automatisk låslucka installeras i ytterväggen.

I rörändan på den lodrätta avluftningsledningen sätts en förbindelsehylsa i som säkras med tejp.

Det flexibla röret av aluminium skjuts på anslutningsstosen till väggenomföringen och säkras med en förzinkad rörklämma (rem).

På den andra sidan på det flexibla röret skjuts förbindelsemuffen på och säkras likaså.

Luftningsröret av plast, som ska vara på golvet (se bild 4), sågas av till lämplig längd. En förbindelsehylsa sticks i rörändan och säkras med tejp.

Det flexibla röret av aluminium som hör till torktumlaren skjuts på förbindelsehylsan och säkras med en rörklammer (rem).

Upp

Dragning av vattenledning och anslutning av tvättmaskin

Korta av aluminiumkompositröret med rörsaxen för plaströr.

Kalibrera rörändan med kalibreringsdonet.

Skjut överfallsmutter och klämring på röret och tryck i stöddelen i rörändan.

Tryck in rörändan med stödet i anslutningen till väggskivan.

Dra åt överfallsmuttern ordentligt med en öppen ringnyckel.

Om du ansluter ett kopparrör måste överfallsmuttrarna och klämringen skjutas på röret. Gummitätningen slutar i änden av röret.

Vid övergången från ett kopparrör till ett aluminiumkompositrör skruvas Euro-adaptern för kopparrör på den ena sidan av kopplingen och Euro-adaptern för aluminiumkompositrör på den andra sidan av kopplingen.

Gänganslutningen till utloppsventilen förseglas med teflonband.

Utloppsventilen vrids in i väggvinkeln.

Anslutningsslangen till tvättmaskinen med Aquastop ansluts direkt till utloppsventilen.

Upp

Anslutning av en varmvattenberedare med DreMa

Linda in gänganslutningarna på de nödvändiga delarna med lite teflonband.

Skruva fast 90° vinkeln på anslutningsledningarna.

Aluminiumkompositrör kortas av till rätt längd.

Aluminiumkompositrören som kortats av måste nu kalibreras. Därför skjuts kalibreringsdonen in i röret tills det tar emot och vrids ett flertal gånger.

Överfallsmutter och klämringen skjuts på röret och stödet skjuts in i röränden tills det blir stopp.

Ljudisoleringsklammern skruvas i de förborrade hålen.

Skruva ihop det förberedda aluminiumkompositröret med vinkeln och skruva fast klamrarna som fästningsanordning.

Fortsätt att skruva ihop rör och beslag på samma sätt.

Samtidigt måste de färdiga rörledningarna till kall- och varmvattenledningarna förses med en värmeisolering.

Upp


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: