Projekt källarutbyggnad

Dragning av en HT-avloppsledning för tvättmaskin

Passa in HT-röret och rita ut rätt längd.

Såga av HT-röret med en såg och fila ned rörändarna (fasa ned).

Stryk på smörjmedel på rörändarna.

Fördela smörjmedlet jämnt.

Stick i rörändarna i hylsan på bågen. Kom ihåg eventuell expansion och dra därför samtidigt ut röret ytterligare 1 cm ur hylsan.

HT-rörledningen läggs i golvet.

Ljudisoleringsklämman skruvas fast.

Anslut HT-rörledningen försedd med ett luktlås för tvättmaskiner med avloppsslangen till tvättmaskinen.

Upp

Installation av New Generation måttbeställd vikdörr

Rita in avstånden mellan flänsarna och borra hålen.

Skruva fast flänsarna.

Stryk smörjmedel på glidmekanismen till lamellerna.

Trä på den övre glidskenan på glidmekanismen.

Tryck fast glidskenan och dörren på flänsen.

Montera handtaget.

Dörren i färdigbyggt tillstånd.

Upp

Avluftning av torktumlaren

Rörhållaren i plast skruvas fast.

Bågen sätts fast på rundröret och säkras med en 50 mm bred tejp.

Hylsorna säkras på liknande sätt.

Bilden visar den färdigmonterade avluftsledningen.

Teleskopkanal med automatisk låslucka installeras i ytterväggen.

I rörändan på den lodrätta avluftningsledningen sätts en förbindelsehylsa i som säkras med tejp.

Det flexibla röret av aluminium skjuts på anslutningsstosen till väggenomföringen och säkras med en förzinkad rörklämma (rem).

På den andra sidan på det flexibla röret skjuts förbindelsemuffen på och säkras likaså.

Luftningsröret av plast, som ska vara på golvet (se bild 4), sågas av till lämplig längd. En förbindelsehylsa sticks i rörändan och säkras med tejp.

Det flexibla röret av aluminium som hör till torktumlaren skjuts på förbindelsehylsan och säkras med en rörklammer (rem).

Upp


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: