Reparation av ett defekt HT-rör

Det kan förekomma att ett avloppsrör skadas när du fixar i huset. Få inte panik. Det går lätt att laga. Du behöver bara en överskjutningshylsa, en långhylsa, glidmedel, och några verktyg (rasp, sticksåg, linjal och en penna)

1. markera den totala längden på långhylsan höger och vänster om det skadade stället. Såga ut det defekta rörstycket och slipa till ändarna med raspen.

  • 2. Efter att ha strukit på glidmedel skjuts överskjutningshylsan på den röränden som kommer efter det defekta stället ur flytriktningen sett.

  • 3. Rita ut det förmodade insticksdjupet (>Markeringsställe) på långhylsan, stryk glidmedel på röränden och skjut långhylsan på röränden fram till markeringen.

  • 4. Dra slutligen överskjutningshylsan över ändan på långhylsan - klart!


    Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

    Marley Deutschland

    Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: