Översikt husdränering

Bort med vattnet – allt torrt, allt väl.

Vi rekommenderar avkoppling istället för experiment. När det gäller avledning av avlopps- och regnvatten innebär det: Det är bäst att bygga direkt på ett pålitligt system. På så sätt slipper du problem i många avseenden. 

Installationen ska vara skräddarsydd och löpa friktionsfritt. För varje individuellt behov i en byggnad ska det finnas praktiska lösningar. Och allt ska vara säkert. För vattenskador är det sista du vill ha.

Därför har vi Marley System för dränering: HT- avloppsledningar för inomhusbruk, KG-kanalrör för avloppsledningar till kloaksystem, golvbrunnar för badrum, balkong, källare och gård eller dräneringsrännor - Marleys dränering leder bort allt som inte hör hemma i huset på ett säkert sätt. Det lovar vi er: alldeles torrt.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: