Marley Frågor och Svar

Vanliga frågor

Välkommen till rådgivningsdelen på Marleys hemsida. Här hittar du svar, förklaringar och information gällande vanliga frågor.

Välj först ett ämne som du vill veta mer om:

Kan anslutningarna till WC-elementen förlängas?

Det finns förlängningar till betjäningsplattan, spolrörsanslutning och WC-avlopp.


Kan kunden bygga om en UP-cistern med start-stopp till en 2-mängdsteknik?

Ja, men det behövs en annan betjäningsplatta. Alla dolda cisterner är utrustade för vattenbesparingssystem med två olika stora spolningsmängder.


Vilka cisterner för montering utanpå väggen har teknik för två olika spolningsmängder?

LUXUS 900 / 2 MT har denna teknik.


Soll bei der Verlegung von Strom und Licht alles an einem Stromkreis angeschlossen werden?

Aus technischer Sicht sollte für jede Funktion ein Stromkreis für Licht und ein Stromkreis für Steckdosen verlegt werden. Ferner müssen die Stromkreise zusätzlich mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter ( Fehlerstrom 30 mA ) abgesichert sein.


Hur förbinder man rören med armaturen?

PE-HD-rör kan förkortas med hjälp av en sax för plaströr eller en fintandad såg. Fasa ner plaströret, lossa muttern på kompressionskopplingen tills den första gängan blir synlig, skjut ändan på röret över o-ringen tills det tar emot och dra åt muttern ordentligt.


För vilket tryck är Marley kallvattensystem avsett?

Ledningarna till kallvattensystemet är avsedda för ett drifttryck på 12,5 bar vid 20 °C.


Vilken temperatur kan avloppsrör utsättas för?

HT-rör består av PP (Polypropen) och denna plast är varmvattenbeständig till 90 °C. KG-rör består av PVC (Polyvinylklorid) och är temperaturbeständiga till 60 °C.Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: