Friskluft-värmeväxlare

Den idealiska kompletteringen till energibesparande åtgärder på huset

Regelbunden vädring skyddar hälsan och byggnaden. Detta är särskilt viktigt när det gäller värmeisolerade hus med väl isolerade fönster och dörrar. Men: Vid öppet fönster går värme och dyr uppvärmningsenergi förlorad. Lösningen: Marley Friskluft-värmeväxlare för energieffektiv ventilation. Därvid värmer den förbrukade luften som strömmar ut den friska luften som strömmar in.

Marley Friskluft-värmeväxlare håller kvar värmen i huset

 • Bra klimat:
  I vardags- och sovrum, osv.
 • Skyddar hälsan och byggnaden:
  Ingen fukt, ingen mögelsvamp
 • Håller kvar värmen i huset:
  Upp till 85 % värmeåtervinning

Mer information om funktionen på Marley Friskluft-värmeväxlare och om monteringen hittar du här:


Fördelar med Marleys Friskluft-värmeväxlare

 • Absolut nödvändig för värmeisolerade hus - energibesparing genom kontrollerad ventilationl
 • Kontinuerlig ventilation i vardags- och sovrum osv.
 • skyddar hälsa och byggnadens material - ingen fukt, ingen mögel
 • Kondensvatten bildas inte!

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: