Montering av gesimstakränna på ett verandatak

En veranda har ofta ett vågformat plasttak eller ett plasttak med kanaler. För att leda bort regnvattnet och för att spara vatten till bevattning ska man absolut installera en takränna. På följande bilder kan du se hur man monterar en Marley gesimstakränna av plast på ett vågformat plasttak.

Med hjälp av hållare kan man utan problem installera en gesimsränna på ett vågformat plasttak eller ett plasttak med kanaler. Först sätter man fast rännhållaren i konstmaterial på underlaget till plastskivorna. Sedan skjuter man överdelen över plastskivan och skruvar fast.

Placera den första rännhållaren av konstmaterial på plastskivan:

Framkanten på plastskivan måste skjuta ut över rännan till ⅓. För att vara säker på att regnvattnet ska rinna bort, ska rännan monteras med en fallhöjd på 2 till 3 cm på 10 meter.

Fäst ett dubbelt ledsnöre på den högsta och den nedersta punkten av rännhållaren och spänn det från den första till den sista rännhållaren.

Avstånden mellan rännhållarna får inte vara mer än 50 cm.

Marley speciallim och Marley specialrengöringsmedel är optimalt avstämda för det konstmaterial som Marleys takrännor är gjorda av, och borgar för varaktig och säker kontakt.

Rengör ändstyckena noggrant före limning och stryk på ett tunt lager Marley Speciallim.

Ändbitarna kan vändas åt vänster eller höger.

Sätt på stosen för stuprören på rätt plats och rita ut var de ska sitta.

Hålet för stuprännan går enklast att såga med en hålsåg.

För alla sågarbeten gäller det att kanterna måste sandas ner ordentligt innan de limmas.

Rengör och avlägsna allt fett med Marleys takrännerengöringsmedel på rännstosen och takrännan där de ska limmas. Sätt sedan på limmet och sätt fast stosen.

Takrännan sågas av vid rätt längd med en fintandad såg.

Tips: För att uppnå fina, raka sågytor ska en skär- eller geringslåda användas.

Fila ner sågytorna på takrännan.

Delarna av takrännan trycks ned i hållarna.

När man ska sätta ihop två ränndelar måste man använda en förbindelsedel. Sätt klister på insidan av förbindelsedelen och skjut i rännändarna i förbindelsedelen.

För att vara säker på att allt är rätt monterat kan du kontrollera fallhöjden med ett vattenpass.

Vid anslutning av takrännan till stupröret sätter man bågen på stosen. Mät sedan avståndet till motbågen. Ta hänsyn till isticksdjupet, som är 4 cm, och avståndet till husväggen.

Om taköverhänget är smalt ska 2 bågar kopplas direkt till bågförbindelsen.

Marleys stuprör sågar man precis som takrännorna med en fintandad såg.

Tips: För att få en rak sågyta ska en skär- eller geringslåda användas. Fila rent sågytorna på stupröret, speciellt om en Marley regnuppsamlare ska anslutas eftersom kapaciteten då avsevärt förbättras.

Man sätter fast rören med hjälp av rörklämmor, som skruvas fast på verandaposterna. Man gör skillnad på ”fästklammer” och  ”lösklammer”.

Med en ”fästklämma” säkras stupröret i den övre ändan. Öglebulten monteras då i sidled mot klämman. Nu kan stupröret sättas fast ordentligt. Avstånd mellan klämmorna: 2,00 till 2,50 m.

Med en ”lösklämma” leds stuprännan i mitten och längst ned. Nu skruvas öglebulten fast mellan ändarna på klämman. På så sätt kan röret röra sig i klämman och längdändringar på grund av temperatursvängningar jämnas ut.

För att avleda vatten eller samla upp det kan man installera en vattenklaff på stuprännan.

Du kan också montera en pip direkt på takrännan för att leda av regnvatten.

  • Takrännan utgör en fin avslutning på taket och leder bort vatten på ett säkert sätt. Regnvattnet samlas upp och kan användas till att vattna trädgården.

    Nu kan regnet komma!


    Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

    Marley Deutschland

    Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: