Montering Duplex-takränna

1. Takrännan fästs på takbjälkarna eller takfotsbrädan med hjälp av rännhållare på ca 40 cm avstånd. Räkna med 2-3 mm fallhöjd per löpmeter, för att vara säker på att vattnet rinner bort.

2. Hållarna kan justeras till 25° så att de kan fästas snett emot takbjälkarna eller takfotsbrädan.

3. På tak av plast eller korrugeringsplåt kan Duplex-takrännan sättas fast med speciella hållare. Överdelarna av hållarna skjuts in i mellanrummet som uppstår i vågorna under plåten eller plasten och kläms fast.

4. Utan problem: Montering på takytan. Böj de platta järnen, skruva fast rännhållaren och sätt i takrännan.

5. Marley Duplex-takränna kan sättas fast på takbjälken i sidled med ett böjt rännjärn och en rännhållare i plast utan att takbeläggningen behöver tas av.

6. Duplex-takrännan sågas av på rätt längd med en fintandad såg.

7. Ändstyckena till rännan kan användas både till vänster och höger. De limmas lätt på plats med Marleys speciallim.

8. Öppningen för rännstödet markeras ut.

9. Öppningen för rännstödet sågas ut.

10. Lövuppfångarkorgen DN 53 förhindrar att stuprännorna täpps till med löv och att regnvattnet inte har någonstans att ta vägen.

11. Om det inte går att montera ett stuprör rekommenderar vi en regnvattenpip. 

12. Vattendräneringsventilen är idealisk för att samla in gratis regnvatten i en tunna och använda till vattning.

13. Med ett grenrör DN 53/53 kan två takytor dräneras in i ett stuprör.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: