Halvrunda takrännor
RG 100/125/150

Men så praktiskt: Skruva fast – klicka i – klart.

Det halvrunda takrännesystemet är lätt att installera på takytor på upp till 159 m². Verkligen riktigt lätt. Delvis på grund av det stora utbudet av tillbehör. För enfamiljshus och större carports eller garage är det ett idealiskt system.

Den största fördelen med de halvrunda takrännorna från Marley är Spont- och notsystemet: Sponten i förbindelsedelen hakar i en not i bakkanten på takrännan. Denna spärr begränsar expansionen vid temperatursvängningar och förhindrar att rännan buktar eller kanar isär. Så att regnet även i framtiden inte behöver tveka om vart det ska ta vägen.

Spont- och notsystemet

En not i bakkanten på takrännan hakar i sponten i förbindningsdelen. Innanför detta område begränsas expansionen i takrännan vid temperatursvängningar, utbuktning förhindras och delarna kan inte åka isär.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: